GES-2


NATURALES (NES):

Unidad 1: La célula
Material complementario:
- Estructura de la célula: Presentación en diapositivas
- Microorganismos: Presentación en diapositivas

Unidad 2: Las funciones en el ser humano (I)
Material complementario:
- La función de nutrición. El aparato digestivo: Presentación en diapositivas
- Aparato respiratorio: Presentación en diapositivas
- Aparato circulatorio: Presentación en diapositivas
- Aparato excretor: Presentación en diapositivas
- Hábitos saludables en los aparatos respiratorio, circulatorio y excretor: Presentación en diapositivas
- Aparato reproductor: Presentación en diapositivas


MATEMÁTICAS (PIM):

Unidad 2: Probabilidad
Actividades complementarias resueltas:  problemas probabilidad 
Nota: en el problema 17, calcular también la probabilidad del siguiente apartado,
          - sea mujer o haya comido tarta.


TECNOLOGÍA

Aquí os dejo un ejemplo de factura eléctrica: https://app.box.com/s/yb67rpa8d8jffbbyzo00eksnmeq2zgqo

Aquí os dejo algunos problemas de energía y Potencia resueltos:
https://app.box.com/s/j15f9piiduja5x4ll3gu8tct9xpwnvaf

Aquí os dejo algunos problemas resueltos de calor específico: resueltos: https://app.box.com/s/b4fk6pcqpvqguj172ins26qisscuj3zd

Aquí os dejo una pequeña introducción del tema de ENERGÍAS:
https://app.box.com/s/8lqyw64135wjdvd3rtoteashc8pkhjqe


VALENCIÀ

AMPLIACIÓ EXPLICACIÓ LOCUCIONS ADVERBIALS MÉS COMUNS I
PREPOSICIONS: A, DE, AMB, EN, PER, PER A...


ANGLÉS

PREPOSITIONS, JOBS AND WORK VOCABULARY

 https://app.box.com/s/4m1h5v0u2zjr2gfzofi7a59ogzqpcq5j

VALENCIÀ:

PREPOSICIONS: A, DE, AMB, EN, PER, PER A...

https://app.box.com/s/p6yocotw56zeqpwk811jy723de2cmr55

https://app.box.com/s/6kqi7fb8z1jeeht9uawzm9a339365nxy


LOCUCIONS ADVERBIALS. LES MÉS COMUNS.

https://app.box.com/s/rakqfu951g9qgncaubdbvz12bbroexjj


UNITAT 11:
- ELS PRONOMS FEBLES, L'ATRIBUT I EL COMPLEMENT DEL NOM: Material complementari
- LES PREPOSICIONS: Material complementari

UNITAT 12
- Vídeo relacionat amb la flora valenciana que vam veure a classe. A gaudir-ne!

No hay comentarios:

Publicar un comentario