ELS PROFESSORS

El centre disposa d'un equíp docent format per set professors de la Conselleria d'Educació, Formació i Ocupació. Són:

Juan Carlos Lázaro
(Director)
Cicle I-II, Matemàtiques, Naturals i Tecnologia

 Mª Josefa Vidal
(Cap d’estudis)
Cicle I, Castellà, Anglès i Valencià
Ester Catalán
(Secretària)
Cicle II, Matemàtiques, Naturals i Tecnologia
Cibeles Romero
Cicle II, Socials, Món del Treball i Castellà
Agustí Serrat
Cicle I, Castellà i Valencià
Adolfo Martínez
Cicle I, Matemàtiques, Naturals

Mª Pilar Gonzalez
Cicle I, Socials i Món del Treball
Carmen Perez
Cicle II,Anglés, Valencià i Castellà


Cada grup d'alumnes té assignat un tutor o tutora que és l'encarregat d'atendre totes les demandes, sol.licituds i sugerèncias individuals o del grupo i de traslladar-les a la direcció del centre o al claustre de professors per què siguen estudiades i ateses.
GRUP
TUTOR/A
Cicle 1, Alfabetització matí
Mª Pilar Gonzalez
Cicle 1, Neolectors
Mª Pilar Gonzalez
Cicle 1, Formació de Base, matí
Adolfo Martínez
Cicle 1, Formació de Base, vesprada
Adolfo Martínez
Cicle 2, Nivell 1 matí i nit
Sefa Vidal-Juan Carlos Lázaro
Cicle 2, Nivell 2 matí i nit
Ester Catalán
Cicle 2, Distància
Cibeles Romero
Accés CFGS
Carmen Perez
Accés Universitat
Carmen Perez
Valencià A-1 JQCV
Agustí Serrat
Valencià B-2 JQCV
Agustí Serrat
Valencià C-1 JQCV
Agustí Serrat
Inglés B-1
Carmen Perez

No hay comentarios:

Publicar un comentario