ELS PROFESSORS

El centre disposa d'un equíp docent format per set professors de la Conselleria d'Educació, Formació i Ocupació. Són:


Mª Josefa Vidal (Cap d'Estudis)Cicle I, Lengua Castellana, Anglés, Valencià

Cicle II, Valenciá  i Anglès
Ester Catalán (Secretària)Cicle II, Matemàtiques, Naturals i Tecnologia
Agustí Serrat AlbiolCicle I, Socials i Món del Treball

Manel Martín EscalanteCicle II, Socials i Món del Treball

Juan Carlos Lázaro (Director)Cicle I, Matemàtiques, Naturals i Tecnologia
Estefania Rodriguez

Cicle I, Castellà i ValenciàCada grup d'alumnes té assignat un tutor o tutora que és l'encarregat d'atendre totes les demandes, sol.licituds i sugerèncias individuals o del grupo i de traslladar-les a la direcció del centre o al claustre de professors per què siguen estudiades i ateses.

GRUP
TUTOR/A
Cicle I. Alfabetització matí

Cicle I. Neolectors
Agustí Serrat
Cicle I. Formació de base, matí
Juan Carlos Lázaro
Cicle I. Formació de base, vesprada
Agustí Serrat
Cicle II. Nivell 1 matí i nit
MªJosefa Vidal
Cicle II. Nivell 2 matí i nit
Ester Catalán
Cicle 2. Distància
Manel Martín
Accés CFGS

Accés Universitat

Valencià grau elemental JQCV

Valencià grau mitjà JQCV

Valencià grau superior JQCV

No hay comentarios:

Publicar un comentario