miércoles, 14 de septiembre de 2016

ÚLTIMA HORA: CURSO 2017-18
Este curso académico, como novedad, el centro impartirá:

Inglés: Preparación para las pruebas de la Escuela Oficial de Idiomas de los niveles A-1 y B-1,

Valencià: Además de preparar los niveles B-1 y C-1 para las pruebas que realice la JQCV, nuestro centro impartirá  y evaluará el nivel A-1. La JQCV registrará y expedirá el certificado oficial a propuesta del centro.

NOTA: Resolució de 2017, de les direccions generals de Política Educativa i de Centres i Personal Docent, per la qual es dicten instruccions en matèria d'ordenació acadèmica i d'organització de l'activitat docent als centres de formació de persones adultes sostinguts amb fons públics per al curs 2017-18: 

Les persones adultes que aporten documentació acreditativa de mòduls aprovats en la prova lliure per a l’obtenció del títol de Graduat en Educació Secundària han de ser adscrites al primer nivel del cicle II, sempre que no acrediten tindre superats, si més no, tres mòduls formatius en aquesta prova, circunstancia aquesta que permet la seua adscripció directa al segon nivel. Entots dos nivells, cal considerar convalidats els mòduls aprovats en aquesta prova


PRUEBAS LIBRES 2018
RESOLUCIÓN de 22 de septiembre de 2017, de la Dirección General de Política Educativa, por la que se convocan las pruebas del curso académico 2017-2018 y se
dictan las instrucciones que regulan el procedimiento administrativo para la inscripción y gestión de la prueba para que las personas mayores de dieciocho
años puedan obtener directamente el título de Graduado en Educación
Secundaria en la Comunitat Valenciana.
Durante el curso académico 2017-2018 habrá dos convocatorias de la prueba para que las personas mayores de dieciocho años puedan obtener directamente el título de Graduado en Educación Secundaria, a celebrar la primera el día 26 de enero de 2018 y la segunda el día 8 de junio de 2018

Plazos:  Desde el día 2 de noviembre de 2017 hasta el día 1 de diciembre de 2017, ambos incluidos, en el caso de la primera convocatoria, y desde el día 12 de marzo de 2018 hasta el día 20 de abril de 2018, también ambos incluidos, en el caso de la segunda.

HA SALIDO EL LISTADO DEFINITIVO DE ADMITIDOS PARA LAS PRUEBAS DEL DÍA 26 DE ENERO. SE ENCUENTRA EN EL TABLÓN DE ANUNCIOS DEL CENTRO

NOTAS PROVISIONALES PRUEBAS LIBRES ENERO 2018:
https://appweb.edu.gva.es/CiudadanosWeb/core/public/jsp/inicio.jsp


LISTADO DE ADMITIDOS EN LAS PRUEBAS LIBRES JUNIO 2018:
https://app.box.com/s/291qlk4i1w0mxqia6decu0jznqvfncuyENTREVISTA EN LA CADENA SER A TRES MIEMBROS DEL EQUIPO DOCENTE:
https://app.box.com/s/f9p4zscgpi9qxlvsw1zyczhz60ait0lu

1ª EXPOSICIÓ PARTICIPATIVA DE FOTOGRAFIA AMB MOTIU DEL DIA INTERNACIONAL DE LA DONA 2018
Resolució de 13 de febrer de 2018, per la qual es convoquen les proves d'accés a cicles formatius de grau mitjà i superior del curs 2017-2018:

Inscripció: Des del 17 de maig fins al 31 de maig

Realització prova grau superior: 15 de juny

Més informació: https://app.box.com/s/4bo0jie4uzux1c2sgsy7urtl0z14dxof


Passeig Marítim s/n
Teléfono: 964405615
Fax: 964405616
12004916@gva.es